Gevolgen voor de natuur en recreatie

Ik vertel graag over hoe de ontwikkelingen van de natuur in de huidige natuurbegraafplaatsen in Nederland zijn geweest. Die is er vaak spectaculair op vooruit gegaan. U kunt dit onder ander zien op mijn Facebook pagina: Begraven IN DE natuuR. Zeldzame en minder zeldzame dieren krijgen volop kansen.  De biodiversiteit in soorten planten en dieren en de aantallen die er leven neemt vaak spectaculair toe. Op Heidepol bij Arnhem bijvoorbeeld is de biodiversiteit enorm gestegen.  Er zijn ruim 3x zo veel verschillende planten en dieren als voorheen.

De recreatie van mensen op de natuurgebieden is vaak iets beperkter dan in andere open natuurgebieden. Loslopende honden, mountainbikers, paardrijden en gillende kinderen en rumoerige volwassenen worden op een natuurbegraafplaats meestal niet toegestaan.  Het is daarom niet verwonderlijk dat juist veel dieren de voorkeur geven aan een dergelijk rustiger gebied.

De plek bezoeken waar je dierbare begraven ligt doen vele naasten. Ze komen er graag en vaak. Regelmatig zie je een groep naasten die bijvoorbeeld gaat picknicken ter nagedachtenis aan hun dierbare overledene.

Bron NB Nederland

In een Natuurbegraafplaats wandelen vaak personen die geen dierbare hebben begraven. Zij komen er voor de rust en de relatief veel  dieren en gevarieerde planten die je er kunt zien.

In de natuur moet uiteraard enige ruimte zijn voor andere meer luidruchtige activiteiten voor mensen. Denk aan paardrijden, mountainbiken, hardloopwedstrijden, loslopende honden etc. maar dat kan in andere delen van de natuur. Niet te veel van die gebieden graag, want in mijn visie is de natuur vooral het domein voor wilde dieren.

Als er ergens een natuurbegraafplaats wordt aangelegd, moet er vaak eerst wel heel wat gebeuren. Soms moet de grond worden opgehoogd i.v.m. de grondwaterstand. Bomen en planten worden deels gerooid. Wegen worden soms verlegd. Grote machines worden soms gebruikt om het gebied flink onder handen te nemen. Dat is tijdelijk en de natuur krijgt daardoor de kans om daarna tot bloei te komen.

Bedenk dat  we in Nederland allang nergens meer ongerepte natuurgebieden hebben. Alle natuurgebieden zijn ooit aangelegd, of het nu de Oostvaardersplassen, de Biesbosch of de Hoge Veluwe betreft. Er is in Nederland meer natuur nodig; voor de planten, de dieren en ook voor recreatie. De ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden en de verbetering van de staat en openstelling van sommige landgoederen is nodig. Natuurbegraafplaatsen kunnen daaraan bijdragen.