Ontwikkeling bestaande natuurbegraafplaatsen

Er zijn op 1 november 2017 14 natuurbegraafplaatsen geopend. Je kunt gaan kijken naar hoe de situatie was, wat er verandert is en hoe de situatie nu is.

Hoe het was op de 14 natuurbegraafplaatsen:

 • Heidepol, Maashorst, Schoorsveld waren boerenbedrijven met akkerbouw en zij waren deels productiebos.
 • Hillig Meer, landgoed Baest, landgoed De Utrecht en landgoed De Hoevens zijn alle vier grote landgoederen. Vanwege de teruglopende subsidies op natuur was er behoefte aan geld voor onderhoud.
 • Reiderwolde en Weverslo zijn eigendom van privĂ© personen met een hart voor de natuur. Beiden wilde iets met het terrein doen voor mens en natuur.
 • Bergerbos, Venlo-Maasbree en Slangenburg waren braakliggende terreinen naast traditionele begraafplaatsen. Ooit bedoelt als uitbreiding van de begraafplaats.
 • Friesland en Eygelshoven hadden een afgelopen economische bestemming. Friesland was een failliete Robinia plantage. Eygelshoven een oude steengroeve.

Wat is er gebeurd:

 • Maashorst, Schoorsveld, De Utrecht en Friesland zijn behoorlijk onderhanden genomen, opgehoogd, aangepast en waterpartijen aangelegd. Grote graafmachines hebben er grond verzet.
 • De Hoevens en Hillig Meer hebben deels landbouwgebied naast het bos bij hun landgoed en natuurbegraafplaats gevoegd. Er is een groter natuurgebied ontstaan. Ook hier is met voertuigen enig zins gewerkt.
 • Heidepol en Reiderwolde hebben hun landbouwgebied veel natuurijker gemaakt. Bomen en gewassen zijn aangeplant ter bevordering van de natuur. Dit ging met kleine voertuigen op kleine schaal.
 • Bergerbos, Venlo-Maasbree, Slangenburg, Eygelshoven, landgoed Baest en Weverslo hebben hun gebied toegankelijk gemaakt voor iedereen en licht verfraaid. Dit is vooral met de hand gebeurd.

Hoe is het er nu:

 • Op alle natuurbegraafplaatsen floreert het leven. Planten en dieren zijn er volop. Bijna alle natuurbegraafplaatsen hebben 1 of vele projecten voor beschermde of bedreigde dieren. De natuurwaarde is gestegen en de natuurbegraafplaatsen hebben vaak een functie binnen een groter natuurgebied. Een plek waar dieren komen drinken en fourageren.
 • De natuurbegraafplaatsen zijn open voor bezoekers. Er vinden uitvaarten en andere activiteiten plaats zoals gedenkbijeenkomsten, natuurwandelingen (georganiseerd en niet georganiseerd)