De grond wordt bemest door overledenen

Dit is onzin. Bemesting behoort in de laag te zitten waar planten groeien: de bovenlaag. Die bovenlaag ligt naast het geopende graf en wordt zorgvuldig teruggeplaatst. De bovenkant van een grafkist zit op 1,2 meter of dieper. Daar komen geen wortels van planten en struiken. Boomwortels komen wel zo diep, maar die gaan meestal om een kist heen.