De ondernemers van natuurbegraafplaatsen willen geld verdienen

Een ander argument is dat de ondernemers achter natuurbegraafplaatsen geld verdienen.

Dat is op zich geen onzin. Je moet echter niet vergeten dat die ondernemers ook risico’s nemen. Eerst moeten allerlei onderzoeken plaatsvinden. Soms wordt een locatie al gekocht. De kosten daarvan worden niet terugverdiend als de locatie nooit opengaat. Pas na jaren van procedures kan soms een natuurbegraafplaats worden geopend. Andere locaties zullen om verschillende redenen nooit geopend gaan worden.
Als de begraafplaats geopend wordt, is er nog steeds risico. Normale begraafplaatsen draaien tegenwoordig jaarlijks met een flink verlies. De exploitatiekosten zijn hoger dan de opbrengsten. Dat mogelijke verlies is bij natuurbegraafplaatsen voor risico van de ondernemers.

De laatste tijd worden de activiteiten van die ondernemers gefrustreerd door actiegroep Waarom Niet. Die voeren allerlei activiteiten uit zoals gerechtelijke procedures, filmpjes maken, journalisten benaderen, internetactiviteiten w.o. facebook en twitter, bezoeken brengen aan bijeenkomsten en omwonenden.
Dat alles wordt betaalt door een onbekende sponsor (ondernemer of belangengroep), die er blijkbaar belang bij heeft dat er niet nog meer natuurbegraafplaatsen in Nederland komen. Een slechte zaak voor alle mensen die graag een natuurbegraafplaats in hun buurt zouden willen hebben.