Dieren zoals vossen, reeën of everzwijnen worden geschoten

Echt onzin. Er wordt sowieso niet geschoten op een natuurbegraafplaats. Vossen, reeën en everzwijnen worden regelmatig gesignaleerd op natuurbegraafplaatsen. Het zijn passanten die een groter leefgebied hebben dan alleen de natuurbegraafplaats. Overdag is het meestal te druk met mensen en gaan ze naar andere gebieden. ’s Avonds en in de ochtend bezoeken ze de natuurbegraafplaatsen, die vaak een aantrekkelijke habitat voor deze dieren zijn. Dat kun je zien aan de veelvuldige sporen van deze dieren die je op de natuurbegraafplaats kunt vinden.

Sporen van een ree