Gravende dieren brengen schade aan en worden geweerd

Op de website van actiegroep Waarop Niet vindt u verschillende foto’s en artikelen over gravende dieren, die schade toebrengen aan begraafplaatsen en daar soms zelfs worden afgeschoten.

Op natuurbegraafplaatsen gebeurt dit NIET. De dieren hebben er voorrang.

Wat is het probleem op normale begraafplaatsen ? Er lopen paden en er liggen grafstenen. Op de grafstenen liggen vaak ook bloemen en andere zaken. Soms zijn er perkjes gemaakt om de overledenen te gedenken. Dieren zoals vossen, dassen, reeën, everzwijnen etc. kunnen daar een rommeltje van maken.

Nu graven dieren vooral in de bovenste laag van de natuur. Daar zitten interessante dingen zoals wortels van planten, insecten, wormen en andere eetbare zaken. Eigenlijk heel bijzonder dat al het leven vaak maar in een laag van 0,2 tot 0,5 meter zit. Daaronder zit geen leven. Slechts zand, steen, grond en andere dode zaken. Een prima plek om ook een overledene te begraven. Minstens een halve meter onder al het leven.

Bijzonder: al het leven zit alleen in de bovenlaag ..…..

Op een natuurbegraafplaats mogen dieren naar hartenlust graven. De paden zijn er oninteressant gemaakt voor de gravende dieren. Grafstenen en perkjes zijn er sowieso niet toegestaan. De bloemen die men mag achterlaten op het graf mogen geen linten bevatten. Als een ree of konijn het lekker vindt, mag het er een deel van opeten. Na 1 tot 2 weken wordt het boeket snijbloemen sowieso verwijderd van het graf.
Als een dier flink heeft gegraven vlakbij een graf, dan zal de beheerder het gat vaak dicht maken. Dat doet hij voor de naaste. Het dier gaat wel weer ergens anders een gat maken.