Het grondwater wordt verontreinigd

De actiegroep Waarom Niet suggereert dat het begraven zorgt voor verontreiniging van grond- en of oppervlaktewater. Dat is voor veel locaties onzin.

De invloed van gewone begraafplaatsen op het grondwater is al heel lang bekend. Er zijn allerlei regels om dit te voorkomen. Een belangrijke regel is bijvoorbeeld dat de overblijfselen voldoende hoog boven de gemiddelde grondwaterstand in een gebied moeten liggen. Als dat het geval, dan zal er geen invloed zijn op het grondwater.
Nu zijn de gebieden die voor natuurontwikkeling in aanmerking komen vaak laag gelegen. Soms kan een gebied opgehoogd worden. Dat is niet alleen nodig voor het grondwater, maar vaak kan ook de juiste (arme) grondsoort opgebracht worden voor de gewenste natuurontwikkeling.

Voordat er besloten kan worden om ergens misschien een natuurbegraafplaats te beginnen, moeten de situatie ten aanzien van het grondwater uitgebreid onderzocht zijn en geschikt bevonden. Naast grondwater moet men onderzoek doen naar ecologische waarden (flora/fauna) en soms archeologische omstandigheden of andere zaken. Dit onderzoek gebeurd vrijwel altijd voordat een voornemen tot het ontwikkelen van een natuurbegraafplaats bekend wordt gemaakt. De bewering van Waarom Niet dat de locatie het grondwater zal verontreinigen, is dus al onderzocht voor de betreffende locaties, zoals Bonnenpolder, Mook, Geestmerloo, etc. Hun bewering is met onderzoek aantoonbaar onzin.

Voor grondwater- en bodemonderzoek gaten maken.